โครงการค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนศรียาภัย

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรียาภัย โดย
นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัยประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนศรียาภัย ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2-17 ตุลาคม 2565 ณ ธนิสารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร