งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 สมจ.ชุมพร

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 “น้อมมนัส กตเวทิตา กษิณานุสรณ์ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ 65” ของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณของ สพฐ. และกล่าวแสดงกตัญญุตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายวิลาส วงศ์สุวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นผู้แทนผู้บริหารและครูอาวุโส กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก ณ หอประชุมโดม อาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565