เพลงโรงเรียน

เพลง มาร์ชเหลือง-แดง

นี่แหละคือพวกเรา
เราสีเหลืองแดง
แข้มแข็งฉกรรจ์
เข้าชิงชัยไม่พรั่น
หัวใจหมายมั่น
ไม่หวั่นผู้ใด…….
มีมานะอดทน
พร้อมเพรียงทุกคน
บำรุงขวัญใจ
มาซิเรา
เราสีเหลืองแดง
ร่วมแรง
ร่วมรักสมัครหมาย
มีศีลธรรม
เลิศล้ำประจำกาย
จะไว้ลายให้พวกเรา

เพลงสถาบัน
เหล่าชาวเหลืองแดง
ร่วมแรงแข็งขันล้วนหมั่นเพียร
จรรโลงโรงเรียนศรียาภัย
ด้วยใจซาบซึ้ง
มีมานะ เสียสละ พร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง
ด้วยเกียรติเราจึง ประสานใจกัน
แทนคำสัญญา
ศรียาภัย คือธารน้ำใจน้องพี่
สร้างสรรค์ความดี
เป็นสิ่งสุดปรารถนา
รวมพลัง ยอดเยี่ยม เปี่ยมศรัทธา
ตั้งใจศึกษาประพฤติดีมีผลงาน
สถาบันแห่งนี้ สีเหลืองแดง
เป็นแหล่งเราพิงใจพักสมัครสมาน
สามัคคีพี่น้องผองครู-อาจารย์
ตราบสิ้นวิญญาณ
ยังตรึงซึ้งในนิรันดร์….(ซ้ำ)

ดาวน์โหลดเพลงโรงเรียน