รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ​