พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรียาภัยได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบ Tedet ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้วัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยมีนายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ หอประชุมโดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร