พิธีมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัล
นักเรียนห้องเรียน และคณะครู

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัลให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT และคณะครู ที่ข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
Coding and Robot จัดโดย สมาคมดิจิทัลเวิลด์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช แข่งขันระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 การแข่งขัน IT Genius และกิจกรรมการแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2565 แล: มอบโล่พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ Thailand Junior Water Prize 2022 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน Stockholm Junior Water Prize (SJWP) 2022 ที่ประเทศสวีเดน โดยได้รับเกียรติจาก นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรียาภัย และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัล ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร