กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ 18 สิงหาคม โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพคอมพิวตอร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันโยนไข่อย่างไรไม่ให้แตก การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับการแข่งขันละครสั้นแนววิทยาศาสตร์ การแข่งขัน cover dance) นิทรรศการด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาคอมพิวเตอร์ และกมส์ต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนางสาวจิระพันธ์ สุขสงวน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ โดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย