กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการเชิดซูเกียรติและรำลึกถึงบรมครูกลอนกวีเอกของไทยและของโลก
โดยมีนายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันสุนทรภู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย