พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565

คุณครูณัฐกานต์ สุวรรณนิตย์ ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนศรียาภัย คณะครูเก่าศรียาภัย และ ศิษย์เก่า ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี จำนวน 154 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนละ 2,000 บาทจำนวน 141 ทุน ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 12 ทุน และทุน 5,000 บาท 1 ทุน รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 323,000 บาท โดยมี นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย คณะคุณครูโรงเรียนศรียาภัย และคณะลูก ๆ นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมโดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร