กิจกรรมวันอาสาพหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาพหบูชาและวันเข้าพรรษา 11-12 กรกฎาคม ประจำปี 2565

โรงเรี้ยนศรียาภัย ได้ร่วมสืบสานประพณีเนื่องในกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยได้

จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2565

โดยมี นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรี้ยนศรียาภัยพร้อมด้วยคณะคุณครู นักเรียน

ได้ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั้งนี้ได้มีตัวแทนคณะครูและตัวแทน

นักเรียน ได้นำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งเครื่องไทยธรรม ไปถวายแด่พระสฆ์ยัง

วัดต่างๆ