Default image

กลุ่มบริหารวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 และการสอบจัดห้องเรียน นักเรียนโควตา ม.3 (เดิม) แผนฯวิทย์ คณิต