ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567

♦️นักเรียนรายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน
♦️ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.
♦️ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น อาคาร 11 ชั้น 3
♦️นักเรียนสอบจัดห้องเรียน ในวันที่ 23 มีนาคม 2567