การประกวดในกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ด้วยจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่เวทีการประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในการนี้คณะอนุกรรมการติดตามโครงการ TO BE NUMBER 0NE ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดชุมพร โดยมีนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูและนักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรียาภัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและเก็บคะแนน การประกวดในกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร