ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

** โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หากไม่พบชื่อ หรือมีปัญหาอื่น ๆ ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 086-9538810 (ในเวลาราชการ) ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. หากเลยกำหนดเวลาแล้ว ถือว่ารายชื่อผู้เข้าสอบถูกต้อง ***