วันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จัดพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อํานวยการโรงเรียนศรียาภัย ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และอ่านคําถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหอประชุมโดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร