พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนศรียาภัย จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณ และสวนสนาม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรําลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และ เป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนศรียาภัย ให้เกียติเป็นประธานในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ และสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร