พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Left ImageRight Image

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนศรียาภัย จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวจิระพันธ์ สุขสงวน รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธี จากนั้นผู้แทนครูและ นักเรียนวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ตัวแทนนักเรียนกล่าวคําาอาเศียรวาทถวายพระพร คณะคุณครูร่วม เข้าแถวหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวาย ราชสักการะและลงนามถวายพระพร กล่าวคําถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล โดยคณะครูและ นักเรียน ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ณ หอประชุมโดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร