ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

👉ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น
🚨หมายเหตุ : หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์