ต้อนรับคณะครู และนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โรงเรียน SMP Progressive Bumi Shalawat, Indonesia ณ โรงเรียนศรียาภัย


โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ยินดีต้อนรับคณะครู และนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โรงเรียน SMP Progressive Bumi Shalawat, Indonesia ณ โรงเรียนศรียาภัย ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2566 โดยมีคณะครู 3 คน และนักเรียน 20 คน รวม 23 คน โดยมี นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อํานวยการโรงเรียนศรียาภัย ให้การต้อนรับ คณะรองผู้อํานวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในครั้งนี้ นอกจากการได้เข้าเรียนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนหลากหลายชั้นเรียนแล้ว ยังได้ไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นของจังหวัดชุมพร อาทิเช่น พรผู้สร้าง บาติกผาแดง เป็นต้น