กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคอมพิวเตอร์ การประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันโยนไข่อย่างไรไม่ให้แตก การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ การแข่งขัน cover dance) นิทรรศการด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ร้านค้า และเกมส์ต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนางสาวจิระพันธ์ สุขสงวน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ โดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย