กิจกรรม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศีกษา 2566

กิจกรรม พิธีเปิดกีฬาสี ประจำปีการศีกษา 2566 โรงเรียนศรียาภัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม