กิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรียาภัย จัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องด้วย วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายกฤษฎา ทองกำเหนิด รองผู้อำนวยการโรงรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมโดมอาคาร 9 โรงเรียนศรียาภัย