กิจกรรม คาบคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมคาบคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2567 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ รู้พิษภัย ห่างไกลยาเสพติด รู้เท่าทันการพนันออนไลน์ และกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรู้พิษภัย ห่างไกลยาเสพติด และความรู้เกี่ยวกับรู้เท่าทันการพนันออนไลน์ และกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง โดยมีพระครูบัณฑิต ธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว เป็นประธานสงฆ์ในพิธี และพระครูดร.บรรหาร ธรรมสิต เจ้าอาวาสวัดเขากล้วย บรรยายธรรมให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างบุญกุศลอันดีงามให้กับตนเอง และก่อให้เกิดจิตใจที่สงบ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ อาคาร 9