การมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

กรอกประวัติมอบตัวในระบบ : https://sriyapai.pawano.net/sriyapai/login/

สอบถามเอกสารหลักฐานการมอบตัว งานทะเบียน

โทร 06 4768 0853 คุณครูวาสนา สอนประสิทธิ์